Kansalaisoikeudet

Tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa lähteä oikeuteen
Oikeuden saaminen on rikkaiden oikeus !
 
Riita-asian käsittely käräjä- ja hovioikeudessa maksaa helposti yli
keskivertokansalaisen vuosipalkan !
 
 

Kansalaisoikeudet

Kansalaisoikeudet = perusoikeudet. Kansalaisoikeudet on kirjattu perustuslakiin. Tärkeimpiä kansalaisten perusoikeuksia kutsutaan perusoikeuksien ytimeksi (= ei voida rajoittaa edes poikkeusoloissa) ja ne ovat

1) yhdenvertaisuus lain edessä,

2) oikeus elämään ja ihmisarvoon,

3) rikollisuusoikeudellinen laillisuusperiaate ja

4) uskonnon ja omantunnon vapaus.

Lähes kaikki perusoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille, poikkeuksena liikkumisen vapaus. Tämä oikeus on Suomalaisilla laajempi kuin ulkomaalaisilla.
Perustuslaki takaa poliittisten perusoikeuksien (yhdistymis-, kokoontumis- sanan- ja uskonnonvapaus) lisäksi taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Tämä takaa esim. koulutuksen, oikeuden sosiaaliturvaan ja oikeuden työhön.
Kaikkien perusoikeuksien toteutumisen turvana on oikeus saada asiansa käsitellyksi puolueettomassa lainkäyttöelimessä. Tämän vuoksi jokaisesta viranomaispäätöksestä, joka koskee ihmisen oikeutta tai velvollisuutta, on oikeus valittaa.