Suomen Perustuslaki

Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslain kahdennessatoista pykälässä: Sananvapaus ja julkisuus , jokaisella on sananvapaus.

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä   ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.