Miksi puhutaan ja kirjoitellaan

Oikeudenmukaisuutta asumiseen

Miksi puhutaan ja kirjoitellaan valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista?

Mikä tarkoitus on antaa tällaista väärää tietoa, kun tosiasiassa myönnetyn lainan vuokralaiset maksavat takaisin korkoineen, mitään tukea ei siis ole olemassa?

Miksi omistusasumiselle riittää yhteiskunnan tukea verohelpotuksien myötä?

Miksi edunvalvonta ei toteudu tasavertaisesti eri asumismuotojen kesken?

Miksi vuokra – asumista kohdellaan toisen luokan asiana päätöksenteossa?

Miksi asumisen tasa – arvo ajattelu ja toteutus on päättäjille vieras käsite?

Onko vuokralainen maksaja, mutta ei asukas? 

Onko vuokralaisen asema toisarvoinen asuntomarkkinoilla?

Voidaanko vuokralaisten maksamat asunnot (kodit) myydä sijoitusyhtiöille,

eikö kyseessä ole vuokralaisten hyväksikäyttö?

Miten vuokralainen kykenee maksamaan jatkuvasti kohoavat vuokrat, kun työstä

saatava palkka ei kuitenkaan nouse?

Edellä muutamia kysymyksiä vuokra-asumisen epäkohdista, epäoikeudenmukais-

suksista, jotka samalla kertovat viime vuosien kunnallisen ja valtionhallinnon

poliittisen päätöksenteon oman edun tavoittelusta ja ahneudesta.

Mitään konkreettista ei kuitenkaan tehdä vuokralaisten ahdingon

lieventämiseksi, vaikka ongelmat tiedostettaisiinkin.

On merkkejä siitä, että Espoossakin tätä ahneuden valtapolitiikkaa ruokitaan

vuokralla - asuvien kustannuksella.

Ei kai kuitenkaan ole niin, että Espoossa kaikki poliittiset puolueet hyväksyisivät

tällaista ahnetta oman edun tavoittelua.

Nyt on alettava toimia niin, että tämä tarkoituksellisesti eri päätöksillä

aikaansaatu eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus saadaan korjattua.

Tällainen joidenkin tavoittelema vastakkainasettelu eri väestöryhmien välillä on

enemmän kuin pahasta.