cv = curriculum vitae

HENKILÖHISTORIA cv = curriculum vitae

Karjalainen Kari  s.1958

Karjalan poika

 

Y H T E Y S T I E D O T

Suur-Espoonlahti

Ruorimiehenkatu 1 C 33

02320 ESPOO

Matkapuhelin  040 558 1193

Sähköposti, karikarj(at)kolumbus.fi

 

KOULUTUS

Ammattitutkinto

Työ, Energiatuotanto

Power Plant Operator, Voimalaitoskäyttäjä,Voimalaitosohjaaja

 

 

Arvonimet

Herastuomari

 

SOTILASARVO

Reservin Alikersantti / RannJp

Kerran Rannikkojääkäri, aina Rannikkojääkäri

PERHESUHDE

naimisissa

 

LAPSET

Kahden tyttö lapsen Isoisä

 

Koirankasvattaja

 

TYÖKOKEMUS

Rakennusmies, Kiinteistönhoitaja, Autotehdas / asennus, Kaivospanostaja

Vakuutusneuvoja / Hopeakillan kisälli, Voimalaitoskäyttö,

AMMATTILIITOT : aikajärjestyksessä

Rakennusliitto, Sähköliitto ja Sel

SEL osasto nro 9, luottamushenkilö

Kokemusta työosaston Luottamusmies työstä, jatkuu

Työsuojeluryhmä-asiamies v. 2005 - 2019

Työsuojelu, 1-varavaltuutettu v. 2018-2019

Työsuojeluvaltuutettu v.2020-2021

Työelämän aloitin 16-vuotiaana, työura  lähes 44 vuotta-jatkuu

Vuorotyötä yli 43 vuotta - jatkuu

 

ESPOO, POLITIIKKA

Yhteiskunnallinen toiminta, järjestötyötä

demokraatti

Perus - Demari

SDP, Jäsen vuodesta 1992 -

 

Espoon valtuusto, kokemusta valtuustotyöstä

 

Vuosi 2017

Luottamustehtäviä

 

SEL 09 edustaja uudenmaanpiirin aluejärjestön  kokouksiin, uusi

 -

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Suur-Espoonlahti

Kirkkovaltuusto / Seurakuntaneuvosto

varajäsen  v. 2011 - jatkuu

 -

Y- Säätiö, Espoon Kaupungin edustaja

Hallituksen jäsen v. 2008 - 2009, 2012 -2013

Y- Säätiön valtuuskunta v. 2010 - 2011

 -

Matinkylän Demarit ry

Hallitus v. 2011 - 2014

-

Espoonlahden Demarit ry

Johtokunnan jäsen, jatkuu

Uudenmaan piirikokousedustaja, varaj

Kunnallisjärjestön edustajisto,varaj jatkuu

Vaalipäällikkö v. 2017

 -

TD - Tekniset Demarit ry

Hallitus v. 2001 - jatkuu

-

Muu toiminta...

Länsi-Uusimaa

§

ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS, lautamies

on Suomalaisen käräjäoikeuden maallikkotuomari, tuomarivalan olen tehnyt vuonna 1993.

Maaoikeus

Lautamiehet ovat käräjäoikeuksien vakavampien rikosasioiden käsittelyyn osallistuvia maallikkojäseniä, jotka toimivat tuomarin vastuulla.

Kerran Lautamies-aina Lautamies

Lautamies v. 1993 - jatkuu

Tuli tehtyä sidonnaisuus-ilmoitus

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen tuomioistuinlain mukaan tuomioistuimen jäsenen tulee antaa sidonnaisuusilmoitus.

 -

VUOKRA - ASUMISEN LUOTTAMUSTOIMET

ESPOONKRUUNU  Oy / Espoon Asunnot Oy

 -

Kokemusta ESPOONKRUUNU  Oy;n Hallitustyöstä

nykyinen Espoon Asunnot Oy

Alueneuvoston varapuheenjohtaja v. 2012 -2015

Asukastoimikunnan puheenjohtaja v. 1995 - jatkuu

Kiinteistön suojelujohtaja, jatkuu

 -

Espoon Vuokralaiset ry

Perustaja jäsen

Puheenjohtaja v. 2006 - jatkuu

 -

Espoon Siirtolapuutarhayhdistys ry

Perustaja jäsen v. 2010

 -

ASUKASYHDISTYS

Kivenlahti - Stensvik ry

Hallitus / Puheenjohtaja v. 2003 - 2010

 -

Suur-Espoonlahden Kehitys ry

Hallitus, varajäsen v. 2010 - 2014

 -

MAANPUOLUSTUS

Espoon Reserviläiset ry

Johtokunta v. 2003 - 2015

Palkitsemiset, perinnetoimikunta v. 2006 - 2015

Perinnevastaava

Sotiemme Veteraanit

Espoo,  Veteraaniyhteyshenkilö

 -

Elatusvelvollisten Liitto ry

Puheenjohtaja 90 luvulla kahdeksan vuotta

 

VEPS-tunnus LaVM 7/1996

Liittyy asiaan: HE 96/1995

Valtiopäivät 1996

Lakivaliokunnan mietintö 7

Hallituksen esitys lainsäädännöksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanon uudistamisesta

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina mm.

puheenjohtaja Kari Karjalainen ja varatuomari Janne Kangas Elatusvelvollisten 

Liitosta.

 -

J Ä S E N

Espoon Lautamiehet ry

Jäsen

Suomen Maallikkotuomarit ry

Jäsen

Vääpelikilta ry

Jäsen

Vääpelikillan perustaja jäsen, 20.9.1996

 

Espoon Reserviläiset ry

Jäsen

Värnärit ry

Jäsen

Espoon Siirtolapuutarhayhdistys ry

Jäsen

Kivenlahti - Stensvik ry

Jäsen

Vuokralaiset ry

Jäsen

Espoon Vuokralaiset ry

Jäsen

Suomen Kuluttajaliitto ry

Jäsen

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Jäsen

SEL-Uudistuva vaihtoehto

Jäsen

Suomen Talousdemokratia ry

Jäsen

Koko Kansan Maanpuolustusjärjestö

Reserviläisliitto ry

Jäsen

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Jäsen

TD - Tekniset Demarit ry

Jäsen

SF Caravan

Espoo, Jäsen

Eesti filatelistit ry

Jäsen

 

POSTIMERKKEILY

Ahvenanmaan postimerkit

Numismaatikko